"army เดลิเวอรี่" ลุยส่งต่อเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวเกาะจันทร์​ จากโรคระบาด


3 พ.ค. 2564, 11:24

"army เดลิเวอรี่" ลุยส่งต่อเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวเกาะจันทร์​ จากโรคระบาดศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1  มีรายงานว่า กองพลทหารราบที่ 11   โดย​กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111  ได้จัดกำลังพล​ Army Delivery​ นำเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค จำนวนหนึ่ง มอบให้กับประชาชน​ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ​ และผู้ที่มีฐานะยากจน​ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่​รอบค่าย จำนวน​ 20​ หลังคาเรือน​ ประกอบด้วย​ หมู่ 3​ บ้านนาม่วง​, หมู่ 4​ บ้านเนิน​ และ​หมู่​ 5​ บ้านอีโค้ว อำเภอเกาะจันทร์​ จังหวัดชลบุรี​

ทั้งนี้ เพื่อแบ่งปันความสุข  บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน  ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด​ของเชื้อโควิด​-19​ ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยได้ปฏิบัติ​ตามมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โค​วิด​-19​ อย่างเคร่งครัด

©2020 Khobfa.com All rights reserved.