ปักหมุดรอเที่ยว ! อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ งดงามสุดตระการตา


9 ก.ย. 2564, 14:10

ปักหมุดรอเที่ยว ! อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ งดงามสุดตระการตาวันนี้ (9 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ และมีที่เที่ยวสุดตระการตา 

สำหรับ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป็นเทือกสูง ประกอบด้วยเทือกเขาภูแลนคา ภูเขียวน้อย และภูคำน้อย พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และที่ราบสูง ซึ่งจะมีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 200 ถึง 1,038 เมตร จากระดับน้ำทะเล จะมียอดภูคี ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง สูงสุดของพื้นที่ โดยมีความสูงประมาณ 1,038 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ทางด้านทิศใต้จะเป็นพื้นที่ลาด ซึ่งจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200 ถึง 700 เมตร และพื้นที่ทางด้านทิศเหนือจะเป็นพื้นที่ลาดชันมาก มีหน้าผาหุบเขาเป็นส่วนใหญ่


 สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาส่วนใหญ่จึงอยู่ตามแนวหน้าผา โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ได้แก่ โซนจุดชมวิวภูแลนคา บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซนผาหัวนาค และโซนป่าปรงพันปี ซึ่งทั้ง 3 โซนนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศริมหน้าผา วิวทิวทัศน์ที่สวยแปลกตา และหากมาในวันที่มีความชื้นสูง อาจได้พบกับทะเลหมอก หรือปรากฏการณ์หมอกไหลขึ้นเขาก็เป็นได้


ในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติภูแลนคา กลับมาเปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมตามปกติ โดยเป็นการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ "ท่องเที่ยววิถีใหม่ ในอุทยานแห่งชาติ" ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคำที่เกี่ยวข้อง : #อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  


©2020 Khobfa.com All rights reserved.