มารู้จัก กระสุนพระอินทร์ กิ้งกือกระสุนชนิดหนึ่ง สุดยอดนักย่อยสลาย


10 ก.ย. 2564, 14:40

มารู้จัก กระสุนพระอินทร์ กิ้งกือกระสุนชนิดหนึ่ง สุดยอดนักย่อยสลายวันนี้ (10 ก.ย.64) เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยข้อมูล กระสุนพระอินทร์ กิ้งกือที่มีประโยชน์ต่อระบบธรรมชาติ และบอกได้ถึงคุณภาพดินป่างาม ดังข้อความด้านล่าง 

กระสุนพระอินทร์ คือสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่มีลำตัวเป็นปล้อง ตัวอ้วนป้อม เมื่อตกใจจะขดตัวเป็นก้อนกลม ซ่อนขาเอาไว้อย่างมิดชิดคงเห็นเปลือกหลังที่เรียบแข็งคล้ายลูกกระสุนกลม ๆ ผ่านไปเพียงสองสามนาทีหลังจากที่ไม่มีสิ่งรบกวนก็จะเหยียดกางขาตัวเองออกมาเดินได้เหมือนเดิม 

กระสุนพระอินทร์ มีชื่อภาษาถิ่นว่า ม้วนชิด (ทางใต้) หรือ ลูกก๋งพระอินทร์ (ทางเหนือ) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Pill millipede (milli แปลว่า “พัน” Pede แปลว่า “เท้า”) เป็นกิ้งกือกระสุนชนิดหนึ่ง เจ้าตัวมากขานี้เปรียบเสมือนรถเก็บขยะ และเครื่องผลิตปุ๋ยเคลื่อนที่ เนื่องจากกระสุนพระอินทร์กินซากพืชตามพื้นดิน จึงจัดเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญในธรรมชาติ 

นอกจากนี้เมื่อกระสุนพระอินทร์ถ่ายมูลออกมามูลของมันสามารถเป็นปุ๋ยให้ธาตุอาหารแก่ดินเสมือนเครื่องผลิตปุ๋ยทางธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่า สารอินทรีย์ที่อยู่ในดินมีความสัมพันธ์กับมูลของกระสุนพระอินทร์ (Rawlins et al., 2006)การเปลี่ยนแปลงสภาพของดินมีผลกระทบต่อกระสุนพระอินทร์โดยตรงเช่นกัน เนื่องจากกระสุนพระอินทร์มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ เช่นเดียวกับแมลงในกลุ่มผีเสื้อ และด้วง (David et al., 1993) เราจึงพบกระสุนพระอินทร์ได้ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์

กระสุนพระอินทร์ มีบทบาทในทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก ต้นไม้ในป่าผลัดใบเกือบทั้งหมดจะไม่สามารถยืนต้นอย่างสง่างามได้หากไม่มีผู้ย่อยสลายตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะซากใบไม้ที่ทับถมในป่าเขตร้อน หนึ่งในวิธีที่ทำให้เราพบกระสุนพระอินทร์ได้มากขึ้นก็คือ การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของกระสุนพระอินทร์ ร่วมกันดูแลผืนป่าให้มากยิ่งขึ้น  ที่ใดพบกระสุนพระอินทร์แสดงว่าที่นั้นมีดินที่ดี ส่งผลให้ผืนป่างาม นำมาซึ่งธรรมชาติที่สมดุล

คำที่เกี่ยวข้อง : #กิ้งกือ   #กระสุนพระอินทร์  


©2020 Khobfa.com All rights reserved.