เตรียมลุ้น "ดอยเชียงดาว" จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก


13 ก.ย. 2564, 15:18

เตรียมลุ้น "ดอยเชียงดาว" จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกวันนี้ (13 ก.ย.64) มีรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำหนดจัดการประชุมสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International Co-orinating Council on the Man and the Biosphere Programme: MAB-ICC) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ เมืองอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จะเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการพิจารณารับรองการเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑล แห่งใหม่ จำนวน 22 แห่ง ในวันที่ 15 กันยายน 2564

 และในการนี้ ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่จะมีการพิจารณาบรรจุในบัญชีรายชื่อพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ของปี ค.ศ. 2021 โดยยกความสำคัญของพื้นที่ 

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://news.dnp.go.th/news คำที่เกี่ยวข้อง : #ดอยเชียงดาว  


©2020 Khobfa.com All rights reserved.