ทำความรู้จัก "โรคอารมณ์แปรปรวน 2 ขั้ว" สังเกตตัวเอง รักษาก่อนอาการลุกลาม


30 ก.ย. 2564, 14:57

ทำความรู้จัก "โรคอารมณ์แปรปรวน 2 ขั้ว" สังเกตตัวเอง รักษาก่อนอาการลุกลามกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ได้ออกเผยข้อมูลเกี่ยวกับ โรคอารมณ์แปรปรวน 2 ขั้ว หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันว่าเป็น “โรคไบโพลาร์” เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของอารมณ์เป็นหลัก มีอาการแสดงออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาการแมเนีย คือ อาการอารมณ์ดี ครึกครื้น พูดมาก พูดเร็ว พูดไม่ยอมหยุด รู้สึกว่าตัวเองเก่ง มีความสามารถมาก เรี่ยวแรงเพิ่ม นอนน้อยกว่าปกติโดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย สมาธิไม่ดี วอกแวก เช่น ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย ทำเรื่องเสี่ยงอันตราย ความต้องการทางเพศสูง

และกลุ่มอาการซึมเศร้า คือ มีอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ ขาดความมั่นใจ รู้สึกผิด มองทุกอย่างในแง่ลบ ความสนใจหรือเพลิดเพลินลดลง โดยกลุ่มอาการซึมเศร้ามักเกิดขึ้นบ่อยกว่ากลุ่มอาการแมเนียเกือบ 3 เท่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ มักมีอาการเป็นรอบ ๆ รอบละประมาณ 3 - 4 เดือน โดยที่บางรอบอาจจะเป็นแมเนีย และบางรอบอาจมีอาการซึมเศร้า ซึ่งในแต่ละรอบ อาการอาจคืนสู่ภาวะปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษา แต่จะใช้เวลานานกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์
 
ตามจริงแล้วโรคจิตเวชมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไป และส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นโรคจิตเวชมักจะไม่ทราบว่าตัวเองผิดปกติไป เราต้องหมั่นสังเกตตัวเอง และคนรอบข้าง เพื่อรีบเข้าสู่การรักษาไม่ให้อาการลุกลาม
 ©2020 Khobfa.com All rights reserved.