ชวนพิชิตลานหินปุ่ม "ภูหินร่องกล้า" จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดอันซีน


6 ต.ค. 2564, 16:46

ชวนพิชิตลานหินปุ่ม "ภูหินร่องกล้า" จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดอันซีนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก รายงานภาพความงดงามของอุทยานเกรด A อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี เป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานความขัดแย้ง และแนวความคิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือดเนื้อ และน้ำตา แต่ปัจจุบันคงไว้แต่ความสงบและร่มรื่น ความงดงามแห่งธรรมชาติที่แอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้ผู้เยี่ยมเยียนได้สัมผัส และเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายจุด “ลานหินปุ่ม” ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประมาณ 4 กม. มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,262 เมตร ลักษณะเป็นหน้าผา พื้นที่รอบๆ จะมีหินผุดขึ้นตะปุ่มตะป่ำกระจายอยู่เต็มลาน ลักษณะเป็นเสาหินกลมมนเตี้ย เรียงกันเป็นแถวสวยแปลกตา โดยปุ่มหินมีความสูงเพียง 15 ซม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาเก็บภาพ ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก ถ้าในช่วงฤดูหนาวจะเห็นทะเลหมอกสีขาว และทิวทัศน์ของป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์

©2020 Khobfa.com All rights reserved.