พาชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อช.เขาสามร้อยยอด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์


11 ต.ค. 2564, 15:49

พาชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อช.เขาสามร้อยยอด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์วันนี้ (11 ต.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โดยระบุว่า 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเท้าที่สามารถชมป่าชายเลนในรูปแบบของสะพานไม้ อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ใช้ระยะเวลาในการเดินชมเส้นทางประมาณ 1 ชั่วโมง มีหอดูนก และสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้รอบ 360 องศา ซึ่งป่าชายเลนนี้มีลักษณะเป็นดินเลน จึงทำให้เกิดพรรณไม้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องปรับตัวอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็มและน้ำขึ้น-น้ำลง พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง แสมทะเล ฝาดขาว ตาตุ่มทะเล พังกาหัวสุมดอกแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชล้มลุกบริเวณที่ดินเลนค่อนข้างแข็ง ได้แก่ ผักเบี้ยทะเล และผักชะคราม ที่สามารถนำไปทำอาหารได้อีกด้วย 

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

©2020 Khobfa.com All rights reserved.