เปิดรูปแบบ "บึงแก่นนคร" โฉมใหม่ ผุดสกายวอล์คโครงกระดูกไดโนเสาร์ สุดอลัง


21 ต.ค. 2563, 15:11

เปิดรูปแบบ "บึงแก่นนคร" โฉมใหม่ ผุดสกายวอล์คโครงกระดูกไดโนเสาร์ สุดอลังหลังจากที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่  ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงมีการนำเสนอข้อมูลแบบจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมรับฟังซึ่งทางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอ ดังนี้ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 1.การสร้าง สกายวอล์ค (Skywalk) จุดชมวิวในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ 2 ตัว (เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) 2.สะพานข้ามบึง ทำเป็นอุโมงค์ไซ (เครื่องจักรสานภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านอีสาน) แยกเป็นทางเดิน/วิ่ง และเลนจักรยานและโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จะปรับปรุงพื้นที่จอดจักรยาน ซึ่งสามารถใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ โดยจะก่อสร้างในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์เช่นเดียวกัน 


ซึ่งหลังจากการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นก็จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุมชนจังหวัดขอนแก่น
 

 

©2020 Khobfa.com All rights reserved.