"เขาช้างล้วง" ดินแดนประวัติศาสตร์ สถานที่ปักธง วันเพ็ญเดือน 12 ระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว


29 ต.ค. 2563, 12:00

"เขาช้างล้วง" ดินแดนประวัติศาสตร์ สถานที่ปักธง วันเพ็ญเดือน 12 ระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าวสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของ เขาช้างล้วง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ดินแดนประวัติศาสตร์ สถานที่ปักธงในวันเพ็ญเดือน 12 เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต  

“ เขาช้างล้วง ” มีลักษณะเป็นหน้าผาตระหง่านสูงประมาณ 15 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอนครไทยได้โดยรอบ เป็นเทือกเขาที่สวยงามแปลกตา สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง เป็นสถานที่ปักธงเพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าวเจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย โดยมีประวัติศาสตร์อันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวีรกรรมของพ่อขุนบางกลางท่าว เมื่อครั้งอพยพมาอยู่ที่เมืองนครไทย (เมืองบางยางในอดีต) ได้เกิดการสู้รบกับพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ มีการต่อสู้รุกไล่กันจนถึงเทือกเขาช้างล้วงแห่งนี้ จนทัพของพ่อขุนบางกลางท่าวประสบชัยชนะ จึงนำผ้าคาดเอวของพระองค์ผูกปลายไม้ ปักไว้ที่ยอดเขาช้างล้วงเพื่อแสดงถึงชัยชนะด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวอำเภอนครไทย ดังนั้น เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ชาวอำเภอนครไทยจะร่วมกันถักทอผืนธงสีขาวขนาดใหญ่ 3 ผืน และพร้อมใจกันแห่นำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง โดยเริ่มจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ชก.2 (เขาช้างล้วง) ขึ้นไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงเขาฉันเพล ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่สูงประมาณ 15 เมตร มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอนครไทยได้โดยรอบ เมื่อเดินทางต่อไปอีกประมาณ 400 เมตร จะถึงเขาย่านไฮ มีลักษณะเป็นหน้าผาตระหง่านสูงประมาณ 15 เมตร จากนั้นเดินทางต่อจากเขาย่านไฮไปอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงยอดเขาช้างล้วง ซึ่งสูงประมาณ 15 เมตร เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวนครไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
 ขอบคุณภาพ FB : Tanate Anudit /นครไทยบ้านเรา

©2020 Khobfa.com All rights reserved.